Academic Commission meeting on February 11th

ORDE DO DÍA:

  1. Informe do coordinador.
  2. Aprobación, se procede, de actas anteriores.
  3. Admisión, se procede, de estudantes no programa DocTIC para o curso 2020/21 (2º Cuadrimestre).
  4. Aprobación, se procede, dos plans de investigación dos solicitantes de bolsas pre-doutorais convocadas pola Xunta de Galicia.
  5. Aprobación, se procede, da PDA do curso 2021/22
  6. Aprobación, se procede, de avaliación anual correspondente ao curso 2019/20.
  7. Aprobación, se procede, da admisión a trámite da Tese de Javier Bernardo Cabrera Mejía; aprobación, se procede, da proposta de tribunal e outros trámites relacionados.
  8. Aprobación, se procede, da declaración de interese de modificación da Memoria do programa DocTIC.
  9. Asuntos de trámite.
  10. Rogos e preguntas. 

Notas:
•    No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.
•    Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

 

Vigo, 8 de Febreiro de 2021

 

A Secretaria da CAPD

Date: 
Thursday, February 11, 2021 - 10:30